Afty

Afty należą do jednych z najczęściej spotykanych niezakaźnych chorób błony śluzowej jamy ustnej.

Charakterystyczną cechą aft jest powstawanie owrzodzeń na błonie śluzowej jamy ustnej. Zmiany mogą być pojedyncze lub występować mnogo. Są okrągłe lub owalne, czasem o nieregularnym zarysie, otoczone rąbkiem zapalnym i pokryte włóknikowatym nalotem. Do bolesnych uszkodzeń na błonie śluzowej jamy ustnej może dochodzić w wyniku urazów mechanicznych: nagryzania lub oddziaływania elementów aparatu korygującego uzębienie czy źle dopasowanej protezy zębowej.

Przyczyny powstawania aft

Przyczyny aft nie są do końca poznane. Mogą być one wynikiem interakcji wielu czynników miejscowych i ogólnych.

Objawy aft

Zmiany aftowe są bardzo bolesne, powodują duży dyskomfort w codziennym przyjmowaniu posiłków, mowie i czynnościach higienicznych jamy ustnej.

Leczenie aft

Niezbędny element właściwej terapii zmian nadżerkowych lub wrzodziejących w jamie ustnej stanowi przeprowadzenie przez lekarza prawidłowego badania podmiotowego i przedmiotowego oraz zlecenie w uzasadnionych przypadkach badań dodatkowych.

Profilaktyka aft

W zapobieganiu aftom najważniejszą rolę odgrywają: właściwe dbanie o higienę jamy ustnej, pełnowartościowa dieta, eliminowanie produktów i czynników drażniących błonę śluzową jamy ustnej oraz unikanie stresu i przemęczenia.

Co to są afty?

Afty to bolesne, okrągłe lub owalne owrzodzenia w jamie ustnej. Problem aft i uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci.