Stomatologiczne uzupełnienia protetyczne oraz 
aparaty ortodontyczne

Zabiegi higieniczne powinny być różne dla uzupełnień lub aparatów ruchomych oraz dla uzupełnień stałych.

Uzupełnienia protetyczne dzieli się na:

Ruchome, czyli wyjmowane (osiadające z płytą akrylową lub elastyczną, lub o podparciu ozębnowym, tzw. protezy szkieletowe)

Proteza osiadająca
Proteza szkieletowa

Stałe niewyjmowane (np. mosty, korony, wkłady, nakłady, implanty)

Uzupełnienie protetyczne stałe

Aparaty ortodontyczne dzielimy na:

Stałe, czyli przyklejone do zębów

Aparat ortodontyczny stały

Ruchome, czyli wyjmowane

Aparat ortodontyczny ruchomy

Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej ma podstawowe znaczenie dla zdrowia człowieka i długiego, komfortowego użytkowania uzupełnień protetycznych.