Kącik wiedzy

Kącik wiedzy

Biofilm
bakteryjny

Na zębach, użytkowanych uzupełnieniach protetycznych oraz aparatach ortodontycznych, odkłada się chorobotwórczy biofilm bakteryjny, który może powodować miejscowe stany zapalne.

Wpływ braków
zębowych na człowieka

Zadaniem stomatologicznych uzupełnień protetycznych oraz aparatów ortodontycznych jest rehabilitacja narządu żucia, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Stomatologiczne uzupełnienia protetyczne oraz 
aparaty ortodontyczne

Zabiegi higieniczne powinny być różne dla uzupełnień lub aparatów ruchomych oraz dla uzupełnień stałych.

Pielęgnacja protez
i aparatów ruchomych

Zasady utrzymania właściwej higieny
jamy ustnej i wyjmowanych
uzupełnień protetycznych są takie same.

Pielęgnacja uzupełnień
protetycznych i aparatów stałych

Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej ma podstawowe znaczenie dla zdrowia człowieka i długiego, komfortowego użytkowania uzupełnień protetycznych bądź aparatów ortodontycznych.

Uszkodzenia błony śluzowej
jamy ustnej – jak postępować?

Aparaty korygujące uzębienie i uzupełnienia protetyczne mogą powodować bolesne uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.